Lørdag den 25. juni kl. 10 er der fælles arbejdsdag. Vi mødes på fællesgrunden til morgenmad som vanligt. Som afslutning serveres der pølser m.m.

Husk at melde afbud til Even, hvis I ikke kan deltage.