Der blev indkaldt til en ekstra Ordinær generalforsamling lørdag den 30.05.2015.

Grunden var, at der var en haveejer, der ikke mente at vi kørte efter reglerne i forbindelse med højde på hækkene i Bakkedal.

Referat fra mødet :

Der blev enstemmigt vedtaget af 20 haveejere at Punkt 11 i vores ordensregler blev ændret fra Nuværende ordlyd : Højden på hækkene må må ikke overstige 160 cm og ud mod havegang 120 cm samt en bredde på 70 cm.

Fremtidig ordlyd : Højden på hækkene må ikke overstige 160 cm, dog tillades en højde 120 cm ud mod havegang, hvis dette findes harmonisk, og dette afgøres af den til hver tid siddende bestyrelse. - Bredden på hækken 70 cm.

Afstemning blev afgjort ved håndoprækning.

Der vil til den kommende generalforsamlig 2016, blive delt redigerede ordensregler ud.

Glade efterårs hilsner

Bestyrelsen